Alternate Text

نام بازی

نام بازی
آخرین بازی
سال انتشار

مرتب کردننام بازی

یورو کاپ

پلتفرم

android

سال

2016

ناشر

مدریکنام بازی

یگان ویژه (آنلاین)

پلتفرم

android

سال

2016

ناشر

پارسیس گیمز

خشونت همراه با نمایش جلوه خون.نام بازی

یگان تک تیراندازان (آنلاین)

پلتفرم

android

سال

2016

ناشر

خشونت همراه با نمایش جلوه خون با گرافیک کارتونی.نام بازی

یگان پشتیبانی 1

پلتفرم

android

سال

2016

ناشر

تقویت دقت و تمرکز. نمایش انفجار و القای حس اضطراب به بازیکن با شدت خفیف.نام بازی

یادت باشه !

پلتفرم

android

سال

2017

ناشر

Searino Games

در بازی یادت باشه بازیکن باید تغییر شکل یا رنگ خانه ها را به خاطر بسپارد و انتخاب درست را انجام دهد. بازی دارای سه درجه سختی است که در هر کدام تعداد خانه های موجود در صفحه متفاوت است. این بازی فکری به تقویت حافظه و دقت بازیکن کمک می کند و فاقد محتوای آسیب رسان است.نام بازی

کیوبی

پلتفرم

android

سال

2017

ناشر

Armina Games

تقویت مهارت در حل معما.نام بازی

کیتی کت

پلتفرم

android

سال

2016

ناشر

تقویت دقت، تمرکز و سرعت عمل. مناسب برای خردسالان.نام بازی

کوییز چپکی (بازی آنلاین)

پلتفرم

android

سال

2017

ناشر

هایآپ

بازی فکری که به تقویت حافظه و دقت کمک می کند.نام بازی

کوه نور(بازگشت روشنایی)

پلتفرم

android

سال

2016

ناشر

بازی فکری که به تقویت مهارت حل معما و دقت کمک می کند. نمایش موجودات ترسناک کارتونی.نام بازی

کودکستان

پلتفرم

android

سال

2016

ناشر

آشنایی با اعداد، رنگ ها، اشکال، میوه ها و حیوانات. تقویت زبان انگلیسی. مناسب برای خردسالان.