معرفی بازی

Alternate Text

نام بازی

نام بازی
آخرین بازی
سال انتشار

مرتب کردن

نام بازی

Police Car Chase

پلتفرم

android

سال

2017

شرکت سازنده

candy mobile

ایجاد تخریب توسط بازیکن. نمایش مفهوم گریز از قانون. ...

نام بازی

Stardive

پلتفرم

android

سال

2017

شرکت سازنده

skol studios

تقویت دقت، تمرکز و سرعت عمل. ...

نام بازی

نبردهای افسانه‌ای (آنلاین)

پلتفرم

android

سال

2017

شرکت سازنده

رویای حقیقی

خشونت خفیف بدون نمایش جلوه خون. ...

نام بازی

روز بارانی

پلتفرم

android

سال

2017

شرکت سازنده

انگاشت

تقویت دقت و تمرکز. ...

نام بازی

Sonic 1

پلتفرم

android

سال

2017

شرکت سازنده

sega

خشونت خفیف با گرافیک کارتونی. ...

نام بازی

وانترانی

پلتفرم

android

سال

2017

شرکت سازنده

استودیو یک تاج

تقویت دقت و تمرکز. ...

نام بازی

Topsoil

پلتفرم

android

سال

2017

شرکت سازنده

nico prins

بازی فکری که به تقویت حافظه و دقت کمک می کند. ...

نام بازی

Floor is Lava

پلتفرم

android

سال

2017

شرکت سازنده

ketchapp

وجود موانع و نمایش متلاشی شدن بازیکن با شدت خفیف. تقویت دقت و تمرکز. ...

نام بازی

Rider

پلتفرم

android

سال

2017

شرکت سازنده

ketchapp

نمایش متلاشی شدن بازیکن با شدت خفیف. تقویت دقت و تمرکز. ...

نام بازی

شمشیرزن چابک

پلتفرم

android

سال

2017

شرکت سازنده

lootshake

تقویت دقت، تمرکز و سرعت عمل. خشونت خفیف با گرافیک کارتونی. ...